MATBAANIN GÜNÜMÜZDE YERİ VE ÖNEMİ

Günümüzde yazı resim fatura basımı veya fotoğraf kâğıt deri kumaş gibi malzemeler üzerine özel bir surette basarak çıkaran ve birden çok şekil haline getirilmesini sağlayan makine veya sisteme Matbaa denilmektedir. Baskı makinesi diye de bilinen matbaa Arapça asıllı bir kelimedir. Basım evi basım yeri baskı aleti gibi anlamlarda günümüzde kullanılmaktadır. Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir.
Bilgisayara aktarılan görsel öğeler bir yazılım yardımıyla bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masa üstü yayıncılık da denilmektedir. Sonrasında yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra da deneme yapılır önceden bir prova da alınabilir. Filmden alınan provaya analog prova denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir.
Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. Günümüzde matbaanın yeri ve önemi çok büyüktür ama her gördüğümüz matbaadan istediğimiz şeyleri çıkaramayız. Çünkü bazı matbaalar anlaşmalı olduğundan her türlü resim veya yazıyı çıkaramaz anlaşmalı matbaa sadece anlaştığı kişinin veya şirketin istediği ve onun yörüngesinde hareket etme zorunluluğu olan matbaalardır. Ama anlaşmalı olmayan matbaalar her türlü basım yapma özgürlüğüne sahiptir. Bundan dolayı insanlar her türlü reklam veya sevdiği hoşuna gittiği her türlü fotoğraf resim matbaalardan çıkarabilme şansları olduğu bilinmelidir.